Pris Handledarutbildning

Pris
Handledar-
utbildning

Handledarutbildning

Kostnad digital kurs/ kurs i lokal

Utbildningen pågår i tre timmar exkl raster..
Betala gärna med swish innan kursstart, nummer 1231926823.
Kursmaterial
Ev. syntest
Fika
590:- per deltagare