Tungt släp

Har du bytt bil och får problem att dra husvagnen eller båten? Inga problem! Välkommen in till oss på Ahlséns så hjälper vi dig med släputbildningen. Du kör i trafikskolans bil och släp.

Nedan får du information om de olika behörigheterna och kan därigenom välja det körkort som passar dig bäst.

Utökad behörighet B (B96)

Fordonskombination där bilen och släpets totalvikt överstiger 3,5 ton. Dock ej överstiger 4,25 ton.

Körprovet är 60 minuter långt och innefattar säkerhetskontroll och körning i och utanför tätort.

Under provet bedöms bl.a. manövreringen av ekipaget, t.ex. backning runt gathörn.

Inget körkortstillstånd erfordras men foto hos Trafikverket måste vara genomfört innan prov.

Startplats vid prov: Vilfolkavallen Mjölby

BE körkort

BE körkort ger dig rätt till att köra personbil med en totalvikt på max 3500 kg med tillkopplad släpvagn.

Här finns ingen begränsning på fordonskombinationens totalvikter tillsammans. Däremot får släpets totalvikt inte överstiga 3500 kg.

Körkortstillstånd erfordras. Ansökan görs digitalt på transportstyrelsen.se och syntest kan ni göra på trafikskolan kostnadsfritt.

Kunskapsprov:

Provet innehåller frågor om bl.a.:

  • fordonskännedom & manövrering
  • miljö
  • trafiksäkerhet
  • trafikregler
  • personliga förutsättningar

Körprov:

  • säkerhetskontroll
  • funktionsbeskrivning
  • körning i och utanför tätort

Startplats vid prov: Vifolkavallen Mjölby