Om Ahlséns

Om
Ahlséns

Historia

Ahlséns Trafikskola etablerades i mitten av trettiotalet under namnet Lindroths trafikskola.

I början av 60-talet övertogs trafikskolan av Sven-Erik Ahlsén och då ändrades namnet från Lindroths till Ahlséns trafikskola.

1975 övertogs trafikskolan av Stig Häll och Bengt-Olof Jarl som drev skolan framgångsrikt i många år.

Från och med 2001 är Fredrik Jarl trafikskolechef och ägare av Ahlséns Trafikskola.

historia_ahlsens_trafikskola

Personal

personal1

Fredrik Jarl

personal2

Rickard Karlsson

personal3

Irene Adolfsson