Introduktionsutbildning

Introduktions-
utbildning

Kursen erbjuds till handledare och elev som skall övningsköra med personbil privat. Vi håller kursstarter regelbundet men anmäl dig gärna i god tid.

Vid introduktionsutbildningen får du hjälp med hur du kan planera och strukturera den privata övningskörningen, så att den blir säkrare och mer kostnadseffektiv.

Vi går bland annat igenom:

  • Målet med körkortsutbildning, regler med övningskörning
  • Planering och strukturering av övningskörning
  • Trafiksäkerhet och miljö.

Efter utbildningen rapporteras deltagaren till Transportstyrelsen och ni kan börja övningsköra hemma inom kort.

Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå den igen, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig.

Utbildningen är giltig i 5 år från och med det datum då den genomfördes.

Klicka här för bokning!